Address: 

220121, Minskl. Matusevicha St, 23.
E-mail: info@lesgazeta.by


Cheif Editor:

 

Deputy Chief Editor:

TSYBULSKY Alexander Cheslavovich 

Tel.: (+375 17) 365 47 01

Mob.: (+375 44) 536 56 67

 

ZHIBUL Yevgeny Nikolaevich 

Tel.: (+375 17) 365 48 01

Mob.: (+375 29) 314 46 42

 

Secretariat:

 

Accounting, staff:


HODASEVICH Irina Mikhaylovna

BORISOVA Elena Fedorovna

TIKHONOVICH Irina Leonidovna

YURCHENKO Nadezhda Nikolaevna

IVANTSOV Sergey Vasilievich

Tel.: (+375 17) 254 77 62

 

SYCHEV Svetlana Nikolaevna

YAISHNIKOVA Zinaida Mironovna

(+375 17) 254 77 64

 

Journalists:

 

Advertising service:


ZELITAN Natalia Pavlovna

HAVRYSH Victor V.

PISKUNOV Alexander Vladimirovich

Tel./fax: (+375 17) 365 47 71

PESTUNOVA Evgenia Igorevna, 

Tel. (+375 17) 254 77 64

BINDA Tatiana Anatolyevna

Tel. (+375 17) 254 77 62

 

 


DARIA VARYASLAVOVNA ZALEVSKAYA, leading advertising specialist

Tel./fax: (+375 17) 365 48 01

 

 

Site management:

MARTINOVICH Lyudmila Olegovna

Tel. (+375 17) 254 77 62

 

Feedback: